KEMIKALIER

Det här med kemikalier är ett väldigt stort och svårt ämne att greppa. Det finns kemikalier i allt, många är ofarliga men flera är också skadliga, även i liten mängd. De allra flesta kemikalier vet man ingenting om ännu, forskningen hinner helt enkelt inte med att testa och säkerställa varje ny kemikalie. Genom relativt enkla medel kan du dock göra stor skillnad för dina barn och för miljön i positiv riktning.

De senaste åren har man börjat prata mer och mer om hormonstörande kemikalier, en speciell grupp kemikalier som i väldigt liten dos kan ställa till med väldigt stora problem eftersom de liknar kroppens egna hormoner och därmed kan störa olika processer i kroppen. Immunförsvaret, nervsystemet och fortplantningssystemet är särskilt känsliga. Små barn är givetvis mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom de växer och utvecklas. De stoppar dessutom fler saker i munnen och de äter och dricker mer i förhållande till deras vikt än vad en vuxen person gör.

Enligt naturskyddsföreningen finns det idag ca 800 kända kemikalier som man vet eller misstänker är hormonstörande och man hittar dem i allt från leksaker och kläder till elektronik och möbler. De är mjukgörare i plaster, de finns som flamskyddsmedel i elektronik och som bekämpningsmedelsresterna i maten. PCB, bisfenol A, ftalater och tungmetaller som bly och kvicksilver är några kända exempel.

Det finns dock flera enkla knep att ta till som förälder för att göra miljön säkrare för sitt barn. Här nedan finns en generell lista. Du kan också läsa mer under respektive rubrik under kategorin barn.

 

TIPS FÖR MEDVETEN KONSUMTION OCH KEMIKALIER
 • Börja med att ställa frågor när du handlar. Du har som konsument rätten att veta vad det är för kemikalier som finns i det som du funderar på att köpa. Kanske har butikspersonalen ännu inte svaren men genom att vi ställer de viktiga frågorna kommer fler och fler bli uppmärksamma och medvetna om hur situationen är och hur vi kan välja ett bättre alternativ. Vad är det som gör att barnets overall är vattenavstötande? Hur kommer det sig att duken inte är känslig för fläckar? Finns det kemikalier i mjukisdjuret som gör att det är flamsäkert? Vad är det för plast som nappflaskan består av och hur ser innehållsförteckningen ut i badskummet?
 • Låt aldrig barn suga eller tugga på saker som ej är avsedda för barn.
 • Var extra uppmärksam som gravid eftersom fostret är väldigt utsatt, moderkakan är inte en tillräcklig barriär. Många kemikalier och tungmetaller går över från mamman till barnet till exempel genom bröstmjölken.
 • Välj alltid produkter som är miljömärkta och astma- och allergitestade.
 • LÄKEMEDELSVERKET rekommenderar att barn under 16 år inte ska färga håret alls. Detta för att hårfärg innehåller starka ämnen av vilka många är dokumenterat allergena.
 • Städa ofta och våttorka dina golv en gång i veckan. Kemikalier samlas i de minsta dammpartiklarna och små barn som kryper är extra utsatta.
 • Tvätta alltid nya kläder och lakan före användning.
 • Köp leksaker som är ekologiska eller CE-märkta, undvik leksaker äldre än 1996 då det kom en ny lagstiftning som garanterar bättre kvalitet och mindre gifter.
 • Undvik doftämnen, de kan vara allergiframkallande och många är redan förbjudna.
 • Om någonting luktar starkt, vädra eller undvik att ha produkten nära ditt barn.
 • Undvik elektronik i sovrum eller i lekrum. Gäller även mobiltelefoner och surfplattor. All elektronisk utrustning avger kemikalier när den blir varm.

Vill du veta mer om barn och kemikalier? Kanske vill du inspirera din arbetsplats genom att ta del av vår populära föreläsning “Barn och Kemikalier”? LÄS MER HÄR

 

EN LITEN KEMIKALIE-GUIDE

BISFENOL A (BPA) Ett hormonstörande ämne som används för att tillverka vissa plaster. Kan bl a finnas i konservburkar.

BLY Ett mycket giftigt ämne som kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning.

FLAMSKYDDSMEDEL Vissa kemiska ämnen som fungerar som flamskyddsmedel är farliga för mijö och hälsa. Överväg noga dina inköp. En ny soffa kan komma hem med oönskade effekter.

FTALATER Ämnen som ger mjuka och smidiga plaster och gummi. Några är förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar på grund av skadligheten.

KADMIUM Kan orsaka benskörhet, cancer och njurskador. Kan finnas i uppladdningsbara batterier, konstnärsfärger, elektronik, gammal plast och som förorening i livsmedel, tobak, konstgödsel och bränslen.

KROM Kan orsaka allergi och cancer. Kan finnas i leksaker, textil, läder, impregnerat trä med mera.

PERFLUORERADE ÄMNEN Används för att skapa vatten- och smutsavvisande ytor. De är väldigt svåra att bryta ner i naturen och nivåerna ökar i både djur och människor.

 

FÖRDJUPNING

MAKT PLAST GIFT & VÅRA BARN av Ethel Forsberg

DEN ONDA BADANKAN: Ditt barn och de osynliga gifterna av Katarina Johansson

UNDERKASTELSEN av Stefan Jarl

 

 

Sidan uppdaterades januari 2021