KLÄDER & SKOR

Tillverkningen av barnkläder och skor är liksom tillverkningen av kläder och skor för vuxna förknippad med flera sociala och miljörelaterade problem som du kan läsa mer om under kategorin KLÄDER

När det gäller barnkläder och skor är det också viktigt att lyfta fram användningen av kemikalier som särskilt kan påverka barns hälsa. Kläder behandlas med olika kemikalier för att ge textilierna färg, flamskydd, impregnering m.m.

Metalldetaljer som nitar, dragkedjor och spännen kan innehålla nickel som vid långvarig kontakt kan leda till att barnet utvecklar allergi. Andra allergiframkallande ämnen som krom, formaldehyd och latex kan också finnas i kläder. Vissa azofärger kan brytas ned till ämnen som är cancerframkallande.

Barnkläder har inte samma lagstiftning som leksaker. Ftalater (mjukgörare) som är förbjudna i leksaker och barnavårdsprodukter p.g.a de är skadliga för hälsan kan finnas i mjuka plasttryck på kläder och i skor av plast eller med plastdetaljer.

 

TIPS FÖR ATT UNDVIKA KEMIKALIER I BARNKLÄDER OCH SKOR
  • Att köpa begagnat eller låta barnen ärva kläder och skor är både bra ur miljö-, hälso- samt ekonomisk synpunkt.
  • Titta efter miljömärkta kläder och skor (se nedan) om du köper nytt. I vår EKOGUIDEN kan du hitta butiker med bra utbud.
  • Tvätta nya kläder, gärna ett par gånger, innan de används för att tvätta bort lite av kemikalierna.
  • Undvik PVC-tryck.
  • Välj kläder från välkända kvalitetsmärken som ställer höga krav på sina varor, förutom de som speciellt satsar på miljömärkta varor.
  • Undvik kläder som saknar information, har okänt ursprung och som luktar starkt.

 

AKTUELLA MÄRKNINGAR

GOTS Är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav.

BRA MILJÖVAL Har tre kategorier för textil, en för ”bra fibrer” som gäller framställningen, en för ”bra beredning” och en för “second hand-textilier”.

SVANEN Tittar på miljöpåverkan under produktens livscykel, från odling av bomull till färdiga kläder och textilier.

FAIR WEAR FOUNDATION Är ett internationellt kontrollsystem som är inriktat på att förbättra de anställdas villkor i olika typer av textilproduktion världen över.

KRAV Har kriterier för textilråvaror som bomull, ull, lin och även skinn. Råvarorna ska komma från växtodling, djurhållning eller från vildväxande produktion som är certifierad enligt KRAV:s regler.

EU ECOLABEL Kraven för textilier och kläder är i stor utsträckning samma som för Svanen. EU Ecolabel ställer krav vad gäller utsläppen i luft och vatten från fabrikerna samt användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen.

OEKO-TEX Ska garantera att den färdiga produkten inte orsakar allergiska besvär eller andra hälsoproblem.

FAIRTRADE Är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
 Fairtrade certifierar bomull.

 

Sidan uppdaterades januari 2021