RAKNING

RAKAPPARAT, HÅRKLIPPARE, TRIMMER

Kvalitetsmaskiner är oftast bättre att köpa både för rakresultat och ur miljösynpunkt. De håller längre, vilket ju är bra för miljön eftersom det då tar längre tid innan en ny behöver tillverkas. Dessutom har ju människor en förmåga att vara mer försiktiga om dyrare produkter än om billiga slit- & slängprodukter, så de kan hålla ännu lite längre bara av den anledningen.

De flesta laddningsbara apparater går ungefär lika länge på en uppladdning – oavsett laddningstid. Därför är det bättre med maskiner med kort laddningstid (varierar från 1 timme upp till 8-10 timmar).

Fråga också om leverantörernas policy vad gäller reklamationer och reparationer. Finn det tillgång till ersättningsdelar eller slängs apparaten och byts ut mot en ny  vid ett problem som går på garantin? Det är självklart betydligt bättre ur miljösynpunkt om den repareras.

Givetvis ska batteriet vara uppladdningsbart. Engångsbatteri är klart sämre, men förekommer å andra sidan knappt för just rakapparater. Det uppladdningsbara batteriet ska vara ett litium-jon batteri.