FOKUS

Med konsumtion avser vi i första hand den konsumtion av varor och tjänster som sker ”över disk”, dvs i butiker, på restauranger, serviceinrättningar eller via postorder och internet.

Vi fokuserar på miljö-, rättvise- och hälsoaspekterna av konsumtionen, där tyngdpunkten i vår kommunikation ligger på miljö och rättvisa och hälsa fungerar mer som ett indirekt arbetsområde.

Vår verksamhet har tre ben: Information, Inspiration och Påverkan.