SKRIVARE

Som med all elektronik behövs mycket råvaror, metaller och kemikalier för att tillverka skrivare. Även användningen påverkar miljön eftersom det går åt både elektricitet, bläck och papper. Därför bör man använda sin skrivare länge och inte köpa en ny när bläckpatronen tar slut, trots att en ny skrivare kan vara billigare än en ny bläckpatron. Det är viktigt att lämna in både tomma bläckpatroner, tonerkassetter och uttjänta skrivare till återvinningen för att förhindra att kemikalier läcker ut i naturen. Då kan även materialet tas tillvara i tillverkningen av nya produkter.

Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik här.