DATOR

En stor del av en dators miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen under användningsfasen, men tillverkningsfasen har också stor betydelse. För att tillverka en dator behövs, enligt FN, ungefär 1 500 liter vatten, 5 300 kwh energi, 240 kilo fossila bränslen och 22 kilo kemikalier, sammanlagt 1,8 ton naturresurser. Därför är det minst lika viktigt att inte köpa en ny dator i onödan som att vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen när man använder sin dator.

Liksom annan elektronik är tillverkningen av datorer energikrävande och miljöbelastande. Tillverkningen sker ofta i låglöneländer främst i Asien där arbetsvillkoren är bristfälliga med låga löner, obligatorisk övertid som överstiger den lagliga arbetstiden, bristande skyddsutrustning och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Läs mer om miljö-, hälso- och sociala aspekter av tillverkning av elektronik här.

 

Gå direkt till kalkylen för att räkna ut ditt hus eller din lägenhets energiförbrukning.